Jean Gotta

Bescherming van de privacy

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden opgenomen in de bestanden van GHL SA, straat Merckhof 113, B-4880 AUBEL.
Deze gegevens zullen worden verwerkt door middel van marketing acties: gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes over onze producten en diensten.
Als u geen prijs stelt op deze informatie, laat het ons dan weten door web@jeangotta.be e-mail of per fax op het nummer 087/686 751 of per brief.
Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor het aanpassen van de reclame op onze website. Volgens de wet "en Vrijheden" van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de verwerking van gegevens, hebt u recht op toegang tot en rectificatie informatie over u.