Jean Gotta

Gebruiksvoorwaarden

I. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot JeanGotta.be website is onderworpen aan de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden'), die gratis te wijzigen op elk gewenst moment JeanGotta.be zijn door direct te plaatsen op de website mededelingen of links naar mededelingen.

Deze website is het exclusieve eigendom van GHL Groupe SA - Rue de Merckhof 113 - 4880 Aubel - BTW: BE 0415 403 983

II. Intellectuele rechten

De informatie, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slogans, enz. gepresenteerd op de site van Jean Gotta worden beschermd door de wet van de intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, etc.).

Het is hetzelfde met betrekking tot de bestanddelen van de website JeanGotta.be.

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd daartoe door Jean Gotta of de potentiële adverteerders, is het niet toegestaan om te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren op basis van geheel of gedeeltelijk op de aanwezige elementen ter plaatse.

Je mag niet (en je kunt niet toestaan dat een derde partij te) kopiëren, wijzigen, een afgeleid werk van, reverse engineeren, disassembleren of anderszins trachten broncode te ontdekken, verkopen, toewijzen, sub licentie of overdracht in welke wijze dan ook geen enkel recht met betrekking tot de dienst.

Tot slot, u niet akkoord gaat met geen enkele wijze aanpassen van de website of gewijzigde versies van de website, waaronder (maar niet uitsluitend) om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen niet te gebruiken
naar de website.

U mag geen toegang tot de Website door anderen dan door de interface die wordt geleverd door je JeanGotta.be.


III.Loi en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Verviers (België).